osse

Office of the State Superintendent of Education
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about the Office of the State Superintendent of Education for Vietnamese speakers.

Tên Cơ quan:

Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang (Office of the State Superintendent of Education, OSSE) là tháo bỏ các rào cản và mở đường cho cư dân của Quận nhận được nền giáo dục tốt và chuẩn bị cho họ để thành công ở trường đại học, cao đẳng, nghề nghiệp, và cuộc sống.

OSSE Làm Gì?

Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang (OSSE) là cơ quan giáo dục bang của Quận Colombia (District of Columbia, DC) nhận trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn bộ cư dân DC. OSSE đóng vai trò là người liên kết giữa Quận với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và hợp tác chặt chẽ với các trường công lập truyền thống và công lập đặc cách của Quận để đạt được những chức năng quan trọng sau:

Dịch vụ đã Chọn:

Trợ cấp Hỗ trợ Học phí DC (DC Tuition Assistance Grant, DCTAG) và Chương trình Học giả Đại học của Thị trưởng (Mayor's Scholar's Undergraduate Program)

Chương trình Hỗ trợ Học phí DC (DCTAG) được Quốc hội đưa ra năm 1999 nhằm mục đích mở rộng các lựa chọn cho bậc học cao hơn cho những cư dân Quận Columbia chuẩn bị vào đại học,cao đẳng. Tất cả những viện công lập, Cao đẳng và Đại học Truyền thống cho Người Mỹ gốc Phi (Historically Black Colleges and Universities, HBCU), và các trường cao đẳng và đại học tư thục phi lợi nhuận trong khu vực Đô thị Washington điều đủ điều kiện tham gia DCTAG.

DCTAG mở rộng các lựa chọn cho bậc học cao hơn cho các cư dân của Quận bằng cách cấp các khoảng tài trợ lên đến $10,000 cho khoản chênh lệch học phí giữa các trường cao đẳng và đại học công lập trong bang và ngoài bang trên toàn Hoa Kỳ, Guam và Puerto Rico. DCTAG cũng có thể cấp đến $2,500 cho học phí mỗi năm học cho các trường cao đẳng đại học tư thục tại Washington, khu vực đô thị DC, các trường cao đẳng đại học cộng đồng và Cao đẳng và Đại học Truyền thống cho Người Mỹ gốc Phi (HBCU) tư thục toàn quốc. Hiện nay DCTAG có học sinh đang theo học tại hơn 300 trường cao đẳng và đại học. Để biết trường cao đẳng và đại học của quý vị có tham gia DCTAG hay không hãy vui lòng xem danh sách các trường cao đẳng và đại học có tham gia: https://osse.dc.gov/dctag

Chương trình Học giả Đại học của Thị trưởng đem lại sự tài trợ theo yêu cầu cho các cư dân DC đủ điều kiện đang học lấy bằng cao đẳng (2 năm) hoặc bằng cử nhân (4 năm) tại các trường cao đẳng và đại học thuộc khu vực đã chọn. Chương trình này là phần học bổng cứu cánh được thiết kế để lấp đầy sự thiếu hụt giữa gói hỗ trợ tài chính của học sinh và học phí. Thông thường, người nhận tài trợ Học giả của Thị trưởng có thể nhận đến $4,000 mỗi năm, trong tối đa bốn năm đối với bằng cao đẳng (2 năm), và tối đa sáu năm đối với bằng cử nhân (4 năm). Quỹ tài trợ này hiện hoạt động theo hình thức ưu tiên ai tới trước, và người xin tài trợ phải nộp đơn xin lại mỗi năm.

Chương trình Học giả Đại học của Thị trưởng đem lại sự hỗ trợ cho các cư dân Quận đang theo học tại các cao đẳng và đại học đã chọn trong khu vực đô thị DC (metropolitan area). Người nhận có thể hoặc có bằng trung học phổ thông hoặc một bằng cấp tương đương trung học phổ thông (ví dụ GED) trong vòng mười năm qua. Vui lòng lên trang mạng Mayor's Scholars để biết thêm thông tin và nộp đơn xin tài trợ: https://osse.dc.gov/mayorsscholars

Đưa đón Học sinh (OSSE DOT)

Bộ phận Đưa đón Học sinh (Division of Student Transportation, OSSE DOT) là một hệ thống vận chuyển theo vùng để đưa đón những học sinh có nhu cầu đặc biệt đủ điều kiện trong Quận đến trường mỗi ngày an toàn và đúng giờ. OSSE DOT có hơn 521 xe buýt di chuyển xấp xỉ 34,000 dặm mỗi ngày, xuất phát từ bốn trạm xe buýt xuyên suốt Quận Columbia.

Trung tâm Nguồn lực cho Phụ huynh (Parent Resource Center) (số điện thoại: (202) 576-5000) tận tâm trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng bằng cách giải quyết ngay lập tức các vấn đề đưa đón học sinh. Đại diện Dịch vụ Khách hàng sẽ gọi điện báo cho phụ huynh và người giám hộ nếu xe buýt đến trễ từ 20 phút hoặc hơn và thông báo các thay đổi lộ trình chuyến đi do thời tiết xấu hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Khi có câu hỏi gửi đến Trung tâm Nguồn lực cho Phụ huynh, Đại diện Dịch vụ Khách hàng sẽ sử dụng công nghệ GPS, liên lạc với các trạm xe buýt và tài xế, và tìm kiếm thông tin thời gian thực thông qua cơ sở dữ liệu học sinh, giải quyết các lo lắng, và trả lời các câu hỏi liên quan.

Hỗ trợ Chi trả cho Dịch vụ Chăm sóc Trẻ: Chương trình Phiếu quà tặng Dịch vụ Chăm sóc Trẻ (Child Care Voucher Program)

Quận Columbia có chương trình hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ do liên bang tài trợ giúp cho các gia đình đủ điều kiện chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ. Chương trình Child Care Voucher đem lại cho gia đình sự lựa chọn phong phú về các dịch vụ chăm sóc trẻ. Sự đa dạng về thời khóa biểu và loại chương trình giúp các gia đình có thể chọn hình thức nào phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Gia đình quý vị có thể nộp đơn xin chương trình Child Care Voucher bằng cách ghé thăm văn phòng Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Trẻ (Child Care Services), Quản lý An sinh Kinh tế (Economic Security Administration), Sở Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services) trong giờ làm việc. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp tại một Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ Cấp II (Level II Child Care Provider) có giấy phép do quý vị chọn (nơi này phải được cấp phép để hoàn tất việc nhận đơn).

Sau khi quý vị đã hoàn tất và nộp Đơn xin Trợ cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ (Subsidized Child Care Service Application), quý vị phải đặt lịch hẹn phỏng vấn với Chuyên viên Xác định Đủ điều kiện (Eligibility Worker) tại nơi nộp đơn ban đầu của quý vị. Trong buổi phỏng vấn Chuyên viên Xác định Đủ điều kiện sẽ hiểu rõ các yếu tố liên quan đến sự đủ điều kiện của quý vị và gia đình quý vị. Chương trình này dành cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 12 tuổi. Tuy nhiên, trẻ khuyết tật vẫn đủ tiêu chuẩn cho đến năm 19 tuổi.

Quý vị muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những trẻ nhận Dịch vụ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ?

 1. Hãy liên lạc với Bộ phận Giáo dục Trẻ (Division of Early Learning) để biết thêm thông tin làm cách nào trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ (Child Care Subsidy Provider). Quý vị phải là Nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Trẻ em Quận Colombia có giấy phép trước khi nộp đơn. Để biết thêm thông tin làm cách nào trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ có Giấy phép.
 2. Nếu quý vị đã là Nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Trẻ em có Giấy phép và muốn trở thành Nhà cung cấp Dịch Vụ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ, đầu tiên quý vị phải tham gia một chương trình định hướng. Thông tin đăng ký và thời khóa biểu buổi Định hướng Chương trình Trợ cấp có tại đây.
 3. Những nhà cung cấp được chấp thuận tham gia vào Chương trình Dịch vụ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ sẽ được phép phục vụ gia đình có nhận chương trình hỗ trợ trợ cấp tối đa đến 95 phần trăm công suất được cấp phép của quý vị. Quý vị không được hoàn trả cho các dịch vụ chăm sóc trẻ đã cung cấp cho đến khi Hợp đồng được Bộ phận Giáo dục Trẻ chấp thuận bằng văn bản.

My School DC: Tìm kiếm các Lựa chọn Trường Công lập tại DC

My School DC (Trường DC của Tôi) là trang mạng dành cho việc nộp đơn vào trường thông thường và cơ hội trúng tuyển cho các trường công lập thuộc Quận Columbia. Hãy ghé trang My School DC để biết thêm thông tin về Hệ thống Trường Công lập DC và các trường đặc cách ở DC, nộp đơn cho trường, và đăng ký nhập học một trường DC cho học sinh của quý vị: http://www.myschooldc.org/

Xác minh Tình trạng Cư trú tại DC để Đăng ký Trường

Để có thể đăng ký tại bất cứ trường công lập DC nào, phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng chính phải xuất trình các giấy tờ gốc chứng minh tình trạng cư trú tại DC cho mỗi học sinh được phân vào hoặc muốn theo học một trường công lập truyền thống hoặc trường công lập đặc cách trong Quận. Phải hoàn thành Đơn Xác minh Tình trạng Cư trú tại DC (DC Residency Verification Form) để xác định tình trạng cư trú.

Một trong các giấy tờ sau được chấp nhận để chứng minh tình trạng cư trú tại DC:

 • Cuống phiếu lương;
 • Thông báo quyền lợi hằng năm của quỹ Thu nhập Đảm bảo Bổ sung (Supplemental Security Income);
 • Bản sao Mẫu đơn D40 được Văn phòng Thuế vụ DC (DC Office of Tax and Revenue) chứng nhận;
 • Lệnh Cấp nhà của Quân đội;
 • Thư của đại sứ quán;
 • Bằng chứng trẻ được Quận Colombia bảo hộ, dưới dạng Lệnh của Tòa án.
  • Bằng chứng nhận hỗ trợ tài chính từ Chính quyền DC, dưới dạng một trong:
  • Thông báo chứng minh thu nhập hoặc đơn chấp thuận tái chứng nhận của Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (Temporary Assistance for Needy Families);
  • Thư chấp thuận hoặc thư tái chứng nhận của Medicaid;
  • Thư hỗ trợ nhà ở của một trung tâm nhà ở xã hội, bao gồm tên và số điện thoại liên lạc hoặc thư của Cơ quan Nhà ở; hoặc
  • Bằng chứng biên nhận hỗ trợ tài chính từ một chương trình khác của Chính quyền DC.

Nếu không có giấy tờ nào kể trên để xác minh tình trạng cư trú, cần có hai trong số các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký xe DC còn hạn;
 • Hợp đồng thuê mướn còn hạn;
 • Giấy phép lái xe DC còn hạn hoặc những giấy tờ nhận diện chính thức khác không phải giấy phép lái xe; và
 • Hóa đơn điện nước (chỉ chấp nhận hóa đơn khí đốt, điện và nước)

Để xác định tình trạng cư trú, OSSE có thể đòi hỏi thêm các giấy tờ bổ sung. Danh sách các giấy tờ gia đình được yêu cầu cung cấp để xác minh tình trạng cư trú ngoài những giấy tờ đã nêu bên trên bao gồm:

Chương trình Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC (DC Free Summer Meals Program)

Chương trình Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC là một Chương trình Dinh dưỡng Liên bang được thiết kế để đem lại cho trẻ những bữa ăn chính và phụ miễn phí, giàu dinh dưỡng trong các tháng Sáu, Bảy, và Tám khi nghỉ hè. Không cần phải nộp đơn để được nhận bữa ăn và chương trình là miễn phí cho tất cả các trẻ từ 18 tuổi trở xuống. Trẻ chỉ cần đến một điểm Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC vào giờ ăn. Các điểm Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC phục vụ các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng theo hướng dẫn của USDA. Nhiều điểm ăn uống còn cung cấp thêm nhiều hoạt động vui chơi an toàn và bổ ích. Để tìm một địa điểm Chương trình Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC gần quý vị: https://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks

Văn phòng Giải quyết Tranh chấp (Office of Dispute Resolution): Yêu cầu Phiên điều trần Theo Quy trình Tố tụng

Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) đòi hỏi mỗi bang và Quận Colombia thiết lập và duy trì các quy trình để đảm bảo cho phụ huynh các trẻ khuyết tật và các cơ quan giáo dục công lập có cơ hội có được phiên điều trần theo quy trình tố tụng công bằng để giải quyết các bất đồng về việc nhận diện, đánh giá, xếp trường lớp cho một trẻ khuyết tật, hoặc đem lại sự giáo dục công lập miễn phí thích hợp cho trẻ này. Văn phòng Giải quyết Tranh chấp thuộc Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang (OSSE) chịu trách nhiệm thực hiện các phiên điều trần theo quy trình tố tụng về giáo dục đặc biệt.

Một phiên điều trần theo quy trình tố tụng về giáo dục đặc biệt đem lại cơ hội cho cả phụ huynh và cơ quan giáo dục công lập trình bày quan điểm của mình về (các) vấn đề bất đồng thông qua các nhân chứng và vật chứng đến một chuyên viên điều trần có huấn luyện, độc lập và công bằng. Chuyên viên điều trần không phải là nhân viên của hệ thống giáo dục công lập của Quận. Sau phiên điều trần, chuyên viên điều trần sẽ có quyết định cuối cùng cho các vấn đề bất đồng và thông báo quyết định đó cho phụ huynh và cơ quan giáo dục công lập. Quyết định sau phiên điều trần theo quy trình tố tụng có thể được phúc thẩm tại tòa.

IDEA đòi hỏi hai bên phải tuân theo quy trình cụ thể khi yêu cầu phiên điều trần theo quy trình tố tụng và phụ huynh, cơ quan giáo dục công lập, và chuyên viên điều trần phải tuân theo các mốc thời gian và quy định cụ thể. Do tính chất đúng thủ tục của quá trình này và bản chất pháp lý của quá trình tranh tụng, phụ huynh thường có luật sư đại diện, nhưng cũng có thể tự đại diện.

Mẫu đơn khiếu nại theo quy trình tố tụng có bằng tiếng Anh và [thêm ngôn ngữ].Để biết thêm các nguồn lực dành cho phụ huynh và học sinh, hãy ghé trang Văn phòng Giải quyết Tranh chấp: https://osse.dc.gov/service/office-dispute-resolution-resources-parents-and-students

Dịch vụ Hỗ trợ Ngôn ngữ

Để được phiên dịch bằng lời và/hoặc biên dịch, vui lòng liên hệ người điều phối viên hỗ trợ ngôn ngữ của cơ quan: Elsa Teklehymanot tại [email protected] hoặc (202) 727-6436.

Thông tin Liên lạc:

Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang
1050 Đường First NE
Washington, DC 20002
Điện thoại: (202) 727-6436