Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

osse

Office of the State Superintendent of Education
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

Read about OSSE In Your Language: English  |  አማርኛ  |  中文  |  Français  |  한국어  |  Español  |  Tiếng Việt

This page contains information about the Office of the State Superintendent of Education for Vietnamese speakers.

Sứ Mệnh

Là một cơ quan giáo dục tiểu bang của DC, OSSE làm việc nhanh chóng và có mục đích, hợp tác với hệ thống giáo dục và các hệ thống liên quan để duy trì, đẩy nhanh và tăng cường sự tiến bộ cho học sinh DC.

Tầm Nhìn

DC sẽ thu hẹp khoảng cách về thành tích và đảm bảo tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều được chuẩn bị sẵn sàng để thành công tại trường học và trong cuộc sống.

OSSE Làm Gì?

Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang (OSSE) là cơ quan giáo dục bang của Quận Colombia (District of Columbia, DC) nhận trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn bộ cư dân DC. OSSE đóng vai trò là người liên kết giữa Quận với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và hợp tác chặt chẽ với các trường công lập truyền thống và công lập đặc cách của Quận để đạt được những chức năng quan trọng sau:

Dịch vụ đã Chọn:

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC

"Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp cho các gia đình một cái nhìn tổng quan về tất cả các trường công lập trong Quận Columbia. Thẻ báo cáo về trường là công cụ cung cấp cho quý vị thông tin về tình hình tổng quan của trường và giúp quý vị hiểu rõ hiệu quả hoạt động của trường hay những điểm trường cần được hỗ trợ thêm. Theo Đạo Luật Mọi Trẻ Em Đều Thành Công hay ESSA, tất cả các tiểu bang, bao gồm DC, phải lập thẻ báo cáo. Mặc dù các thẻ báo cáo này là yêu cầu của liên bang, chúng cũng rất hữu ích cho các gia đình và thành viên cộng đồng sử dụng để tham gia vào hoạt động tại trường của con em họ. Trong năm qua, Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục Tiểu Bang (OSSE) đã lắng nghe ý kiến của hơn 4,000 phụ huynh cũng như các thành viên cộng đồng về việc định hướng phát triển thẻ báo cáo.

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC lấy dữ liệu chất lượng cao từ cùng nguồn mà lãnh đạo nhà trường và các nhà hoạch định chính sách sử dụng để cung cấp cho tất cả mọi người ở DC một bộ thông tin chung về cách các trường học đang hoạt động. Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp hơn 150 yếu tố dữ liệu, bao gồm Mô Hình Báo Cáo và Minh Bạch Trường Học (STAR) và nhiều điểm dữ liệu khác không nằm trong Mô Hình STAR liên quan đến việc xây dựng chương trình học tập và cung cấp các dịch vụ ngoại khóa, hiệu suất học tập, môi trường học đường, và hơn thế nữa.

Đọc thêm bên dưới để tìm hiểu về Thẻ Báo Cáo Về Trường DC hoặc truy cập DCSchoolReportCard.org.

Chương Trình Dành Cho Học Viên Anh Ngữ (EL, English Learner)

"Theo luật liên bang, tất cả các trường trong Quận Columbia có nghĩa vụ đảm bảo rằng các học viên Anh ngữ (EL) phát triển trình độ thông thạo tiếng Anh và đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật đầy thử thách của tiểu bang giống như bạn bè đồng lứa là người bản xứ nói tiếng Anh.  

Khi ghi danh lần đầu tại một Trường Công Lập hoặc Trường Bán Công của Quận Columbia, tất cả phụ huynh/người giám hộ được yêu cầu hoàn thành Khảo Sát Về Ngôn Ngữ Tại Nhà để xác định xem trẻ có cần được kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh hay không.  Nếu điểm kiểm tra cho thấy trẻ đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình hỗ trợ ngôn ngữ thì tại trường, trẻ sẽ được giảng dạy theo chương trình thiết kế riêng để phát triển khả năng tiếng Anh cho đến khi đạt điểm số đủ tiêu chuẩn trong kỳ kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh hàng năm.  Học sinh đạt điểm số đủ tiêu chuẩn để rời khỏi chương trình hỗ trợ ngôn ngữ sẽ được trường của mình giám sát trình độ thông thạo tiếng Anh và kiến thức học thuật trong bốn năm.

Khuyến khích phụ huynh và người giám hộ liên lạc với trường của con em họ để tìm hiểu thêm về chương trình hỗ trợ ngôn ngữ, việc phát triển ngôn ngữ tiếng Anh của con em họ, và cách tham gia vào việc giáo dục con em họ"

Trợ cấp Hỗ trợ Học phí DC (DC Tuition Assistance Grant, DCTAG)

Chương trình Hỗ trợ Học phí DC (DCTAG) được Quốc hội đưa ra năm 1999 nhằm mục đích mở rộng các lựa chọn cho bậc học cao hơn cho những cư dân Quận Columbia chuẩn bị vào đại học,cao đẳng. Tất cả những viện công lập, Cao đẳng và Đại học Truyền thống cho Người Mỹ gốc Phi (Historically Black Colleges and Universities, HBCU), và các trường cao đẳng và đại học tư thục phi lợi nhuận trong khu vực Đô thị Washington điều đủ điều kiện tham gia DCTAG.

DCTAG mở rộng các lựa chọn cho bậc học cao hơn cho các cư dân của Quận bằng cách cấp các khoảng tài trợ lên đến $10,000 cho khoản chênh lệch học phí giữa các trường cao đẳng và đại học công lập trong bang và ngoài bang trên toàn Hoa Kỳ, Guam và Puerto Rico. DCTAG cũng có thể cấp đến $2,500 cho học phí mỗi năm học cho các trường cao đẳng đại học tư thục tại Washington, khu vực đô thị DC, các trường cao đẳng đại học cộng đồng và Cao đẳng và Đại học Truyền thống cho Người Mỹ gốc Phi (HBCU) tư thục toàn quốc. Hiện nay DCTAG có học sinh đang theo học tại hơn 300 trường cao đẳng và đại học. Để biết trường cao đẳng và đại học của quý vị có tham gia DCTAG hay không hãy vui lòng xem danh sách các trường cao đẳng và đại học có tham gia: https://osse.dc.gov/dctag

Chương trình Học giả Đại học của Thị trưởng (Mayor's Scholar's Undergraduate Program)

Chương trình Học giả Đại học của Thị trưởng đem lại sự tài trợ theo yêu cầu cho các cư dân DC đủ điều kiện đang học lấy bằng cao đẳng (2 năm) hoặc bằng cử nhân (4 năm) tại các trường cao đẳng và đại học thuộc khu vực đã chọn. Chương trình này là phần học bổng cứu cánh được thiết kế để lấp đầy sự thiếu hụt giữa gói hỗ trợ tài chính của học sinh và học phí. Thông thường, người nhận tài trợ Học giả của Thị trưởng có thể nhận đến $4,000 mỗi năm, trong tối đa bốn năm đối với bằng cao đẳng (2 năm), và tối đa sáu năm đối với bằng cử nhân (4 năm). Quỹ tài trợ này hiện hoạt động theo hình thức ưu tiên ai tới trước, và người xin tài trợ phải nộp đơn xin lại mỗi năm.

Chương trình Học giả Đại học của Thị trưởng đem lại sự hỗ trợ cho các cư dân Quận đang theo học tại các cao đẳng và đại học đã chọn trong khu vực đô thị DC (metropolitan area). Người nhận có thể hoặc có bằng trung học phổ thông hoặc một bằng cấp tương đương trung học phổ thông (ví dụ GED) trong vòng mười năm qua. Vui lòng lên trang mạng Mayor's Scholars để biết thêm thông tin và nộp đơn xin tài trợ: https://osse.dc.gov/mayorsscholars

Hợp Tác Đánh Giá Mức Độ Sẵn Sàng Cho Đại Học/Cao Đẳng & Nghề Nghiệp - PARCC

Hợp Tác Đánh Giá Mức Độ Sẵn Sàng Cho Đại Học/Cao Đẳng & Nghề Nghiệp, hay PARCC, là đánh giá thường niên của Quận Columbia cho môn toán học và Anh ngữ (ELA), dựa trên Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung Của Tiểu Bang (CCSS). Đánh giá PARCC đo lường kiến thức và các kỹ năng quan trọng nhất đối với học sinh - hiểu các văn bản phức tạp, viết dựa trên bằng chứng, giải quyết vấn đề toán học - tất cả các kỹ năng dẫn đến sự tự tin và thành công trong các lĩnh vực học thuật quan trọng. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 cũng như học sinh trung học phổ thông tham gia đánh giá PARCC trực tuyến cho môn ELA và toán học mỗi mùa xuân. Kết quả của PARCC là một trong số các thước đo - bao gồm điểm thẻ báo cáo, hiệu suất lớp học và phản hồi của giáo viên - cùng nhau tạo ra một bức tranh toàn diện hơn về sự tiến bộ của trẻ. Để tìm hiểu thêm về đánh giá PARCC và các tài liệu sẵn có dành cho các nhà giáo dục và gia đình, vui lòng xem các tài liệu dưới đây.

Học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 cũng như học sinh trung học phổ thông tham gia đánh giá PARCC trực tuyến cho môn ELA và toán học mỗi mùa xuân. Kết quả của PARCC là một trong số các thước đo - bao gồm điểm thẻ báo cáo, hiệu suất lớp học và phản hồi của giáo viên - cùng nhau tạo ra một bức tranh toàn diện hơn về sự tiến bộ của trẻ.

Đưa đón Học sinh (OSSE DOT)

Bộ phận Đưa đón Học sinh (Division of Student Transportation, OSSE DOT) là một hệ thống vận chuyển theo vùng để đưa đón những học sinh có nhu cầu đặc biệt đủ điều kiện trong Quận đến trường mỗi ngày an toàn và đúng giờ. OSSE DOT có hơn 521 xe buýt di chuyển xấp xỉ 34,000 dặm mỗi ngày, xuất phát từ bốn trạm xe buýt xuyên suốt Quận Columbia.

Trung tâm Nguồn lực cho Phụ huynh (Parent Resource Center) (số điện thoại: (202) 576-5000) tận tâm trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng bằng cách giải quyết ngay lập tức các vấn đề đưa đón học sinh. Đại diện Dịch vụ Khách hàng sẽ gọi điện báo cho phụ huynh và người giám hộ nếu xe buýt đến trễ từ 20 phút hoặc hơn và thông báo các thay đổi lộ trình chuyến đi do thời tiết xấu hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Khi có câu hỏi gửi đến Trung tâm Nguồn lực cho Phụ huynh, Đại diện Dịch vụ Khách hàng sẽ sử dụng công nghệ GPS, liên lạc với các trạm xe buýt và tài xế, và tìm kiếm thông tin thời gian thực thông qua cơ sở dữ liệu học sinh, giải quyết các lo lắng, và trả lời các câu hỏi liên quan.

 • Hướng Dẫn Bồi Hoàn Phí Đưa Đón Do Phụ Huynh Cung Cấp
 • Biểu Mẫu Chứng Nhận Việc Đưa Đón Do Phụ Huynh Cung Cấp
 • Sổ Tay Hướng Dẫn Đưa Đón Dành Cho Phụ Huynh và Gia Đình
 • Các Câu Hỏi Thường GặpVề Việc Đưa Đón Học Sinh

Hỗ trợ Chi trả cho Dịch vụ Chăm sóc Trẻ: Chương trình Phiếu quà tặng Dịch vụ Chăm sóc Trẻ (Child Care Voucher Program)

Quận Columbia có chương trình hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ do liên bang tài trợ giúp cho các gia đình đủ điều kiện chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ. Chương trình Child Care Voucher đem lại cho gia đình sự lựa chọn phong phú về các dịch vụ chăm sóc trẻ. Sự đa dạng về thời khóa biểu và loại chương trình giúp các gia đình có thể chọn hình thức nào phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Gia đình quý vị có thể nộp đơn xin chương trình Child Care Voucher bằng cách ghé thăm văn phòng Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Trẻ (Child Care Services), Quản lý An sinh Kinh tế (Economic Security Administration), Sở Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services) trong giờ làm việc. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp tại một Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ Cấp II (Level II Child Care Provider) có giấy phép do quý vị chọn (nơi này phải được cấp phép để hoàn tất việc nhận đơn).

Sau khi quý vị đã hoàn tất và nộp Đơn xin Trợ cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ (Subsidized Child Care Service Application), quý vị phải đặt lịch hẹn phỏng vấn với Chuyên viên Xác định Đủ điều kiện (Eligibility Worker) tại nơi nộp đơn ban đầu của quý vị. Trong buổi phỏng vấn Chuyên viên Xác định Đủ điều kiện sẽ hiểu rõ các yếu tố liên quan đến sự đủ điều kiện của quý vị và gia đình quý vị. Chương trình này dành cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 12 tuổi. Tuy nhiên, trẻ khuyết tật vẫn đủ tiêu chuẩn cho đến năm 19 tuổi.

Quý vị muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những trẻ nhận Dịch vụ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ?

 1. Hãy liên lạc với Bộ phận Giáo dục Trẻ (Division of Early Learning) để biết thêm thông tin làm cách nào trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ (Child Care Subsidy Provider). Quý vị phải là Nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Trẻ em Quận Colombia có giấy phép trước khi nộp đơn. Để biết thêm thông tin làm cách nào trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ có Giấy phép.
 2. Những nhà cung cấp được chấp thuận tham gia vào Chương trình Dịch vụ Trợ cấp Chăm sóc Trẻ sẽ được phép phục vụ gia đình có nhận chương trình hỗ trợ trợ cấp tối đa đến 95 phần trăm công suất được cấp phép của quý vị. Quý vị không được hoàn trả cho các dịch vụ chăm sóc trẻ đã cung cấp cho đến khi Hợp đồng được Bộ phận Giáo dục Trẻ chấp thuận bằng văn bản.

Chương Trình Can Thiệp Sớm Của DC Strong Start (DC EIP)

"Chương Trình Can Thiệp Sớm Của DC Strong Start là một hệ thống toàn tiểu bang, toàn diện, phối hợp, đa ngành, cung cấp dịch vụ điều trị can thiệp sớm và các dịch vụ khác cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi bị khuyết tật, chậm phát triển và gia đình các em. Đạo Luật Giáo Dục Dành Cho Người Khuyết Tật (IDEA) của liên bang, phần C, cùng với Luật Công của Quận Columbia 1-2-119 quy định rằng trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi bị khuyết tật cùng gia đình các em cần nhận được những dịch vụ phối hợp đủ sớm để tạo nên sự khác biệt. Các dịch vụ này phải linh hoạt, phù hợp về mặt văn hóa, và quan trọng nhất, đáp ứng nhu cầu của trẻ và gia đình.

Chương Trình Can Thiệp Sớm của DC Strong Start đóng vai trò là điểm tiếp nhận duy nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi tại Washington DC mà gia đình lo ngại về sự phát triển của các bé. Nếu quý vị lo ngại về con em mình là trẻ sơ sinh hoặc trẻ chập chững biết đi, hãy gọi đến Đường Dây Nóng Child Find của Strong Start theo số (202) 727-3665."

My School DC: Tìm kiếm các Lựa chọn Trường Công lập tại DC

My School DC là đơn đăng ký và chương trình bốc thăm chung cho tất cả các trường DCPS (Các Trường Công Lập của Quận Columbia) và các trường bán công tham gia phục vụ từ lớp PK3 đến lớp 12. Bắt buộc nộp đơn đăng ký My School DC đối với những học sinh đang muốn xin vào chương trình PK3 hoặc PK4 tại một trường DCPS (bao gồm cả trường đúng tuyến); trường DCPS trái tuyến hoặc trường DCPS toàn thành phố (lớp PK3- lớp 12); trường trung học phổ thông hoặc chương trình chuyên DCPS (lớp 9- lớp 12); hoặc trường bán công (lớp PK3- lớp 12). Hãy truy cập trang web của My School DC để tìm hiểu về các lựa chọn trường công lập của thành phố và nộp đơn đăng ký. Hãy liên lạc với đường dây nóng của My School DC theo số (202) 888-6336 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc gửi câu hỏi tới email [email protected].

Xác minh Tình trạng Cư trú tại DC để Đăng ký Trường

Để có thể đăng ký tại bất cứ trường công lập DC nào, phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng chính phải xuất trình các giấy tờ gốc chứng minh tình trạng cư trú tại DC cho mỗi học sinh được phân vào hoặc muốn theo học một trường công lập truyền thống hoặc trường công lập đặc cách trong Quận. Phải hoàn thành Đơn Xác minh Tình trạng Cư trú tại DC (DC Residency Verification Form) để xác định tình trạng cư trú.

Một trong các giấy tờ sau được chấp nhận để chứng minh tình trạng cư trú tại DC:

 • Cuống phiếu lương;
 • Thông báo quyền lợi hằng năm của quỹ Thu nhập Đảm bảo Bổ sung (Supplemental Security Income);
 • Bản sao Mẫu đơn D40 được Văn phòng Thuế vụ DC (DC Office of Tax and Revenue) chứng nhận;
 • Lệnh Cấp nhà của Quân đội;
 • Thư của đại sứ quán;
 • Bằng chứng trẻ được Quận Colombia bảo hộ, dưới dạng Lệnh của Tòa án.
 • Bằng chứng nhận hỗ trợ tài chính từ Chính quyền DC, dưới dạng một trong:
 • Thông báo chứng minh thu nhập hoặc đơn chấp thuận tái chứng nhận của Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (Temporary Assistance for Needy Families);
 • Thư chấp thuận hoặc thư tái chứng nhận của Medicaid;
 • Thư hỗ trợ nhà ở của một trung tâm nhà ở xã hội, bao gồm tên và số điện thoại liên lạc hoặc thư của Cơ quan Nhà ở; hoặc
 • Bằng chứng biên nhận hỗ trợ tài chính từ một chương trình khác của Chính quyền DC.

Nếu không có giấy tờ nào kể trên để xác minh tình trạng cư trú, cần có hai trong số các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký xe DC còn hạn;
 • Hợp đồng thuê mướn còn hạn;
 • Giấy phép lái xe DC còn hạn hoặc những giấy tờ nhận diện chính thức khác không phải giấy phép lái xe; và
 • Hóa đơn điện nước (chỉ chấp nhận hóa đơn khí đốt, điện và nước)

Để xác định tình trạng cư trú, OSSE có thể đòi hỏi thêm các giấy tờ bổ sung. Danh sách các giấy tờ gia đình được yêu cầu cung cấp để xác minh tình trạng cư trú ngoài những giấy tờ đã nêu bên trên bao gồm:

Chương trình Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC (DC Free Summer Meals Program)

Chương trình Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC là một Chương trình Dinh dưỡng Liên bang được thiết kế để đem lại cho trẻ những bữa ăn chính và phụ miễn phí, giàu dinh dưỡng trong các tháng Sáu, Bảy, và Tám khi nghỉ hè. Không cần phải nộp đơn để được nhận bữa ăn và chương trình là miễn phí cho tất cả các trẻ từ 18 tuổi trở xuống. Trẻ chỉ cần đến một điểm Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC vào giờ ăn. Các điểm Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC phục vụ các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng theo hướng dẫn của USDA. Nhiều điểm ăn uống còn cung cấp thêm nhiều hoạt động vui chơi an toàn và bổ ích. Để tìm một địa điểm Chương trình Bữa ăn Mùa hè Miễn phí DC gần quý vị: https://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks

Văn phòng Giải quyết Tranh chấp (Office of Dispute Resolution): Yêu cầu Phiên điều trần Theo Quy trình Tố tụng

Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) đòi hỏi mỗi bang và Quận Colombia thiết lập và duy trì các quy trình để đảm bảo cho phụ huynh các trẻ khuyết tật và các cơ quan giáo dục công lập có cơ hội có được phiên điều trần theo quy trình tố tụng công bằng để giải quyết các bất đồng về việc nhận diện, đánh giá, xếp trường lớp cho một trẻ khuyết tật, hoặc đem lại sự giáo dục công lập miễn phí thích hợp cho trẻ này. Văn phòng Giải quyết Tranh chấp thuộc Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang (OSSE) chịu trách nhiệm thực hiện các phiên điều trần theo quy trình tố tụng về giáo dục đặc biệt.

Một phiên điều trần theo quy trình tố tụng về giáo dục đặc biệt đem lại cơ hội cho cả phụ huynh và cơ quan giáo dục công lập trình bày quan điểm của mình về (các) vấn đề bất đồng thông qua các nhân chứng và vật chứng đến một chuyên viên điều trần có huấn luyện, độc lập và công bằng. Chuyên viên điều trần không phải là nhân viên của hệ thống giáo dục công lập của Quận. Sau phiên điều trần, chuyên viên điều trần sẽ có quyết định cuối cùng cho các vấn đề bất đồng và thông báo quyết định đó cho phụ huynh và cơ quan giáo dục công lập. Quyết định sau phiên điều trần theo quy trình tố tụng có thể được phúc thẩm tại tòa.

IDEA đòi hỏi hai bên phải tuân theo quy trình cụ thể khi yêu cầu phiên điều trần theo quy trình tố tụng và phụ huynh, cơ quan giáo dục công lập, và chuyên viên điều trần phải tuân theo các mốc thời gian và quy định cụ thể. Do tính chất đúng thủ tục của quá trình này và bản chất pháp lý của quá trình tranh tụng, phụ huynh thường có luật sư đại diện, nhưng cũng có thể tự đại diện.

Để biết thêm các nguồn lực dành cho phụ huynh và học sinh, hãy ghé trang Văn phòng Giải quyết Tranh chấp: osse.dc.gov/service/office-dispute-resolution-odr.

Chương Trình Giáo Dục Dành Cho Học Sinh Vô Gia Cư

Nhiệm vụ của Chương Trình Giáo Dục Dành Cho Học Sinh Vô Gia Cư là đảm bảo cung cấp cơ hội giáo dục công lập, miễn phí, phù hợp cho trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trường học, nơi trú ẩn và cộng đồng; và nâng cao nhận thức về các vấn đề vô gia cư. Trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư cần được tiếp cận bình đẳng với các cơ hội và dịch vụ giáo dục giống như trẻ em và thanh thiếu niên không vô gia cư. Ngoài ra, trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư cần có cơ hội đáp ứng những tiêu chuẩn thành tích học tập đầy thách thức được yêu cầu với tất cả học sinh.

Dịch vụ Hỗ trợ Ngôn ngữ

Để được phiên dịch bằng lời và/hoặc biên dịch, vui lòng liên hệ người điều phối viên hỗ trợ ngôn ngữ của cơ quan: Elsa Teklehymanot tại [email protected] hoặc (202) 727-6436.

Thông tin Liên lạc:

Văn phòng Giám sát Giáo dục Bang
1050 Đường First NE
Washington, DC 20002
Điện thoại: (202) 727-6436