Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

osse

Office of the State Superintendent of Education
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

የዲሲ ከንቲባ ምሁራን መረጃ ለተማሪዎች

የከንቲባው ምሁራን የቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር (ሜየርስ ስኮላር) ተባባሪ ወይም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ለማግኘት በኮሌጅ ወይም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ መመዝገብ ለሚፈልጉ የዲሲ ተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት ነው የተፈጠረው። ማመልከቻ ከመሙላትዎ በፊት፣ የመጀመሪያው እርምጃ ለፕሮግራሙ ብቁ መሆንዎን መወሰን ነው።

የ2023-24 የሽልማት ዓመት ማመልከቻ ረቡዕ፣ ፌብሩዋሪ 1፣ 2023 ይከፈታል።

ብቁ አመልካቾች | መስፈርቶች | የማመልከቻ ሰነዶች | የማመልከቻ ሂደት | የሽልማት መረጃ | የይግባኝ ሂደት

ብቁ አመልካቾች

ለሜዬርስ ስኮላርስ ለማመልከት ብቁነትዎ ተመላሽ ተሸላሚ ወይም አዲስ አመልካች መሆንዎ ላይ ይወሰናል። ከሁለቱም ቡድኖች ለየትኛውም ብቁ መሆንዎን ለማየት ከታች ያሉትን መግለጫዎች ይገምግሙ።

1. የከንቲባው ስኮላርስ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም ተመላሽ ተሸላሚ ነዎት? ይህ ማለት በ2022-23 የትምህርት ዓመት ተሸላሚ ነበሩ ማለት ነው።
2. አዲስ አመልካች ነዎት? ይህ ማለት ከሚከተሉት አንዱ ነበሩ ማለት ነው፥

 1. ከ2009-2023 ዓመታት ውስጥ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የሕዝብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (DCPS እና የሕዝብ ቻርተሮች ጨምሮ) የተመረቀ፣ ወይም
 2. ከ2009-2023 ዓመታት ውስጥ GEDን ያለፉ ወይም በብሔራዊ የውጭ ዲፕሎማ ፕሮግራም (NEDP) አማካኝነት ዲፕሎማ ያገኙ ትልቅ ወጣት ወይም ጎልማሳ ተማሪ።

መስፈርቶች

ለማመልከት ብቁ ከሆኑ፣ የኦንላይን ማመልከቻውን ለመሙላት መዘጋጀት ይችላሉ። ማመልከቻውን ለመሙላት፣ ነዋሪነትአካዳሚክየፋይናንየስ ፍላጎት እና መመዝገቢያ መስፈርቶችን እንደሚያሟሉ ማሳየት አለብዎት። እነዚህ መስፈርቶች ከዚህ በታች ተብራርተዋል፣ እና እያንዳንዳቸው በመስመር ላይ ማመልከቻ ውስጥ ከሚያስገቡት ሰነድ ጋር ይዛመዳሉ።

ስለእነዚህ መስፈርቶች ወይም ለኦንላይን ማመልከቻ የሚያስፈልጉዎት ሰነዶች ዙሪያ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን በ[email protected] ኢሜይል ያድርጉ።

የኗሪነት መስፈርቶች

ላለፉት 12 ወራት የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ኗሪ ነበሩ።

 • የ2023-24 የሽልማት ዓመት DCTAG መተግበሪያ (ደጋፊ ሰነዶችን ጨምሮ) ካጠናቀቁ፣ ሰነዶችን እንደገና ማስገባት አይጠበቅብዎትም።
 • የDCTAG ብቁ ካልሆኑ፣ ወይም የDCTAG ማመልከቻ ካላጠናቀቁ፣ ከዚህ ዝርዝር (ኦንላይን) ሰነዶችን ማስገባት አለብዎት፥

የመኖሪያ ቤት ማረጋገጫ

ለማቅረብ የሚፈልጓቸውን ሰነዶች ለመለየት ከዚህ በታች ያለውን ሰንጠረዥ ይጠቀሙ (ይህን አማራጭ ከመረጡ፣ እባክዎን እያንዳንዱን የሚፈልጉትን ሰነድ ከሚከተሉት ቅርጸቶች በአንዱ ያቅርቡ፥ .doc፣ .docx፣ .pdf፣ .jpeg) እባክዎ ከአምድ A አንድ እና ከአምድ B አንዱን ይምረጡ፥

አምድ A

(የመኖሪያ ቤት ማረጋገጫ)

 • 2022 የተረጋገጠ D-40 የግብር ተመላሽ DC የግብር እና የገቢዎች ቢሮ
 • 2022 የተረጋገጠ D-40 የግብር ማራዘሚያ (FR-127) 2021 የተረጋገጠ D-40 የግብር ተመላሽ ጋር DC OTR
 • 2022 የተከፈተ/ተፈጻሚ የሆነ D-40 የግብር ተመላሽ (በወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ የተፈረመ እና ቀን የተጻፈ)
 • 2022 የተከፈተ/ተፈጻሚ የሆነ D-40 የግብር ማራዘሚያ (FR-127) 2021 የተከፈተ/ተፈጻሚ የሆነ D-40 የግብር ተመላሽ (በወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ የተፈረመ እና ቀን የተጻፈ) ጋር
 • 2022 የኤሌክትሮኒክ D-40 የግብር ተመላሽ ማረጋገጫ ( dconeapp.dc.gov አማካኝነት - D-40 ፍቃድ መስጫ' ታብ በመምረጥ)
 • 12-ወር (ጃን ዲሴ 2022) የልጅ ድጋፍ መግለጫ
 • 12-ወር (ጃን ዲሴ 2022) የጡረታ/በየዓመቱ የሚከፈል ገንዘብ መግለጫ
 • 12-ወር (ጃን ዲሴ 2022) የማህበራዊ ዋስትና የአካል ጉዳተኝነት ገቢ (SSDI) ወይም የማህበራዊ ዋስትና ገቢ (SSI)
 • 12-ወር (ጃን ዲሴ 2022) TANF/SNAP/የምግብ ማህተም መግለጫ ወይም TANF/SNAP ፈቃድ መስጫ ቅጽ
 • 12-ወር (ጃን ዲሴ 2022) የስራ አጥ ጥቅማጥቅሞች ወይም የሰራተኛ የአካል ጉዳት ካሳ
 • ራሳቸውን የቻሉ ተማሪዎች ሁኔታ ያልታጀበ የቤት-አልባ የወጣት ሰነድ (2023 የተጻፈ)
 • የፍርድ ቤት ጠባቂ ደብዳቤ ( 2023 የተጻፈ)

 

አምድ B

(የኗሪነት ማረጋገጫ - ሰነድ (1) ከ 45 ቀናት በላይ የቆየ መሆን የለበትም እና (2) የሚከተለውን ማካተት አለበት፥ የወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ ስም፣ ቀን እና አድራሻ)

 • ባንክ ወይም የቤት ብድር ክፍያ መግለጫ - ምንም የብድር ካርድ መግለጫዎች አይፈቀዱም
 • የክፍያ ሰነድ
 • የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ (የጋዝ፣ የውሃ፣ የኬብል፣ የኤሌክትሪክ፣ የቤት ውስጥ ስልክ) ምንም የሞባይል ስልክ ክፍያዎች አይፈቀዱም
 • የአገልግሎት መስጫ ደብዳቤ (በኪራዩ ላይ አገልግሎቶች የተካተቱ መሆኑን የሚገልጽ፣ ከቤት ባለቤት ወይም ከአከራይ ቢሮ ደብዳቤ)

 

 

የአካዳሚክ መስፈርቶች

ሁሉንም የአካዳሚክ የብቃት መስፈርቶች ያሟላሉ። አጥጋቢ የትምህርት እድገት እያደረጉ (ወይም እንደሚያደርጉ) ማሳየት አለብዎት። እባክዎ ያስታውሱ፥ ይህንን ለማሳየት ማስገባት ያሉብዎት ሰነዶች በአመልካች አይነት (ተመላሽ ተሸላሚ ወይም አዲስ አመልካች) የተለያዩ ናቸው። OSSE ይህንን መረጃ በመጠቀም ለከፍተኛ ትምህርት ያለዎትን ቁርጠኝነት ለመረዳት ገንዘቡ የዲግሪ ማጠናቀቅያ እድገትን ለመደገፍ ጥቅም ላይ እንደሚውል ያሳየናል።

 • የአሁን ወይም የቅርብ ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የሆኑ አዲስ አመልካቾች ዝቅተኛ የ2.5 GPA የሚያመለክት የመጨረሻ ግልባጭ ማቅረብ አለባቸው። የአሁን፣ ግን የመጨረሻ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ግልባጭ ካልሆነ፣ ሁሉንም ሌሎች የብቃት መስፈርቶች ካሟሉ የከንቲባ ምሁራን ሰራተኞች ከማፅደቁ በፊት የመጨረሻ ግልባጭ ይጠይቃሉ።
 • በአሁኑ ጊዜ GED/NEDP የሚፈልጉ አዲስ አመልካቾች ከአስተማሪ፣ ፕሮፌሰር፣ የፕሮግራም ዳይሬክተር፣ ርእሰ መምህር፣ ዲን ወይም አማካሪ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ አሰሪ ወይም ማህበረሰብ አቀፍ ድርጅት የድጋፍ ደብዳቤ ማቅረብ አለባቸው።
 • ለከንቲባ ምሁራን የመጀመሪያ ምረቃ ፕሮግራም ተመላሽ አመልካቾች የመጨረሻውን የኮሌጅ ግልባጭ (ኦፊሴላዊ ወይም ኦፊሴላዊ ያልሆነ) ወይም ሌላ የአጥጋቢ አካዳሚክ ማሻሻያ (SAP) በአሁኑ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ማቅረብ አለባቸው። SAP በእያንዳንዱ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ይገለጻል፣ እና በተለምዶ ከሚገኘው ዝቅተኛ ክሬዲት በተጨማሪ 2.0 ወይም ከዚያ በላይ የሆነ GPA ያካትታል።

እና

 • ቀድሞውኑ በኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ የተመዘገቡ አዲስ እና ተመላሽ አመልካቾች፣ የአሁን ተሸላሚ ያልሆኑ፣ 2.0 እና ከዚያ በላይ የኮሌጅ GPA ለማሳየት የመጨረሻውን የኮሌጅ ግልባጭ (ኦፊሴላዊ ወይም ኦፊሴላዊ ያልሆነ) ማቅረብ አለባቸው።

ብቁ በሆነ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም (IHE) ከተመዘገቡ በኋላ ለከንቲባ ምሁራን አካዳሚያዊ ብቁነትን ለማቆየት በየሴሚስተር SAP ማሟላት አለብዎት። የSAP የተቋማት መስፈርቶችን እስካሟሉ ድረስ የመስመር ላይ ኮርሶች ይፈቀዳሉ። በትምህርት አመቱ መጨረሻ ላይ SAPን ካላሟሉ ለቀጣዩ የትምህርት አመት ለማመልከት ብቁ አይሆኑም። ነገር ግን፣ በአካዳሚክ ዝቅተኛው መሰረት ከአንድ አመት ብቁነት ማጣት በኋላ፣ ኮሌጅዎ ወይም ዩኒቨርሲቲዎ SAP እንዳሟሉ ከወሰነ ለከንቲባ ምሁራን ፈንድ እንደገና ማመልከት ይችላሉ።

የገንዘብ ፍላጎት መስፈርቶች

ሁሉንም የገንዘብ ብቁነት መስፈርቶች ያሟላሉ። በተለምዶ፣ የአመልካች የገንዘብ ፍላጎት የሚወሰነው በወላጆቻቸው/አሳዳጊው የፋይናንስ ሁኔታ ነው። OSSE የተማሪ/ወላጅ ጥገኝነት ሁኔታዎችን በሚመለከት የፌዴራል መንግስት መመሪያ እና ፖሊሲ ይከተላል። ብቁ አመልካቾች የገንዘብ ፍላጎት ሁኔታን ማሳየት አለባቸው፣ እና መጠኖቹ በየዓመቱ ይሻሻላሉ። በ2022-23፣ ሜየርስ ስኮላርስ የሚጠበቀውን የቤተሰብ መዋጮ (EFC) ከመጠቀም ወደ የፌዴራል የድህነት መመሪያዎች ተለውጠዋል። እነዚህ ለ2023-24 ሽልማት ዓመት ናቸው።

 • አመልካቾች የዲስትሪክት ቤተሰብ ግብር የሚከፈልበት ገቢ በዩ.ኤስ. የጤና እና ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ በ 42 U.S.C. 9902(2) ስልጣን ስር ከጊዜ ወደ ጊዜ በፌዴራል ምዝገባ የሚሻሻሉ የድህነት መመሪያዎች ከ300 በመቶ በታች ሊኖራቸው ይገባል።

የገቢ ብቁነት ሠንጠረዥ 2023-24 የሽልማት ዓመት (ከፌብሯሪ 2023 ጀምሮ የተሻሻለ)

የቤተሰብ መጠን*

ከፍተኛ ዓመታዊ

ገቢ

3 ወይም ከዚያ በታች

$69,090

4

$83,250

5

$97,410

6

$111,570

7

$125,730

8

$139,890

ከስምንት በላይ ሰዎች ላሏቸው ቤተሰቦች/ቤቶች፣ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ ሰው 14,160 ዶላር ይጨምሩ።

 

 • አመልካቾች የገቢ ብቁነትን በዲሲ ግብሮች ወይም ሌሎች ከላይ ባለው የመኖሪያ ቤት ማረጋገጫ ሠንጠረዥ ውስጥ የተዘረዘሩ ብቁ ሰነዶች ላይ መመስረት ይችላሉ። አመልካቾች በዲሲ ጊዜያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች (TANF) ፕሮግራም ወይም ተጨማሪ የአመጋገብ ድጋፍ ፕሮግራም (SNAP) ላይ በመሳተፋቸው መሰረት የገቢ ብቁነት እንዳላቸው ሊቆጠሩ ይችላሉ። እንዲሁም፣ አመልካቾች በዲሲ ቤት-አልባ አገልግሎቶች ቀጣይነት ያለው የእንክብካቤ ስርዓት አማካኝነት አገልግሎቶችን በመቀበል ፍላጎታቸውን ማሳየት ይችላሉ።

ምዝገባ እና መስፈርቶች

ብቁ በሆነ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ እየተመዘገቡ ወይም እየቀጠሉ ነው። ለሜየር ስኮላርስ ፈንድ ብቁ ለመሆን፣ ብቁ በሆነ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ለመማር ማቀድ አለብዎት። ለ2023-24 ሽልማት ዓመት፣ የሚከተሉት ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ብቁ ናቸው፥

 • አሜሪካን ዩኒቨርስቲ
 • ቦዊ ስቴት ዩኒቨርሲቲ
 • ካፕቶል ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ
 • Catholic University of America(ካቶሊክ ዩኒቨርስቲ ኦፍ አሜሪካ)
 • ኮሌጅ ኦፍ ሳውዜርን ሜሪላንድ
 • ፌይርፋክስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ (በፊት ቨርጂንያ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ተብሎ የሚታወቀው)
 • ጋላውዴት ዩኒቨርሲቲ
 • ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ
 • ጆርጅ ዋሺንግተን ዩኒቨርሲቲ
 • ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲ
 • ሆዋርድ ዩኒቨርሲቲ
 • ሜሪማውንት ዩኒቨርሲቲ
 • ሞንትጎሜሪ ዩኒቨርስቲ
 • ኖርዘርን ቨርጂኒያ ኮሙኒቲ ኮሌጅ
 • የፕሪንስ ጆርጅ የማህበረሰብ ኮሌጅ
 • Trinity Washington University (ትሪኒቲ ዋሺንግተን ዩኒቨርስቲ)
 • ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ-ኮሌጅ ፓርክ
 • ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ግሎባል ካምፓስ
 • የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ዩኒቨርስቲ
 • ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ – የማህበረሰብ ኮሌጅ
 • ዋሺንግተን አድቬንቲስት ዩኒቨርሲቲ
 • ዬሺቫ ኮሌጅ ኦፍ ዜ ኔሽንስ ካፕታል

*ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው፣ ኖቨምበር 18፣ 2022 ነው

ማሳሰቢያ፥ ዝርዝሩ ከተሻሻለ እና አንድ ተቋም ከተወገደ፣ OSSE ሁሉንም ሌሎች የብቃት መስፈርቶች የሚያሟሉ በአሁኑ ጊዜ በዚያ ተቋም ውስጥ ከተመዘገቡ ተማሪዎች ጋር ይሰራል፣ በጉዳይ-በ-ጉዳይ ሁኔታ ብቁነትን ለመወሰን ይሰራል።

እርስዎ የመጀመሪያውን ተባባሪ ወይም የመጀመሪያ ባችለር ዲግሪዎን እየፈለጉ ነው ይህ ተባባሪ ዲግሪ ወይም የባችለር ዲግሪ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እርስዎ የሚያገኙት ከዚያ ዓይነት የመጀመሪያ የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዲግሪ መሆን አለበት።

 • ተባባሪ ዲግሪ ያጠናቀቁ እና የመጀመሪያ ባችለር ዲግሪያቸውን የሚሹ ተማሪዎች እንደ ተመላሽ ተማሪ ማመልከት ይችላሉ፣ ነገር ግን ከፍተኛ የሽልማት ጣሪያዎች እና የጊዜ ገደቦች አሁንም ተፈጻሚ ይሆናሉ።
 • እባክዎን ያስተውሉ፣ ከዚህ ቀደም የባችለር ዲግሪ የተቀበለው ግለሰብ ለሜየር ስኮላር የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ሽልማት ለማመልከት ብቁ ላይሆን ይችላል።

የማመልከቻ ሰነዶች

ለሜየርስ ስኮላር ከማመልከትዎ በፊት፣ የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርብዎታል፥

አስፈላጊ የማመልከቻ ሰነዶች

የአመልካች ዓይነት

አስፈላጊ የማመልከቻ ሰነዶች

ተመላሽ ተሸላሚ

 • በጣም የቅርብ ጊዜ የኮሌጅ ግልባጭ (ባለፈው ሴሚስተር ለተወሰዱ ኮርሶች የመጨረሻ ውጤቶችን ማካተት አለበት)
 • የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ (ሁለት ሰነዶች - አስቀድሞ በDCTAG ማመልከቻ ካልገባ በስተቀር) የነዋሪነት መስፈርቶችን ክፍልን ይመልከቱ
 • የገንዘብ ፍላጎት ሁኔታ ማረጋገጫ (ከ FAFSA የተማሪ እርዳታ ሪፖርት፣ ወይም አማራጭ ሰነድ - አስቀድሞ በDCTAG ማመልከቻ ካልገባ በስተቀር)

አዲስ አመልካች - የቅርብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመራቂ (ወይም የሚጠበቀው ተመራቂ)

 • የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመጨረሻ ግልባጭ (የመጨረሻ ውጤቶችን ማካተት አለበት)
 • የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ (ሁለት ሰነዶች - አስቀድሞ በDCTAG ማመልከቻ ካልገባ በስተቀር) የነዋሪነት መስፈርቶችን ክፍልን ይመልከቱ
 • የገንዘብ ፍላጎት ሁኔታ ማረጋገጫ (ከ FAFSA የተማሪ እርዳታ ሪፖርት - አስቀድሞ በDCTAG ማመልከቻ ካልገባ በስተቀር)

አዲስ አመልካች – አዋቂ/ትልቅ እድሜ ላይ ያለ ወጣት

 • የማሳመኛ የምክር ደብዳቤ
 • የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ (ሁለት ሰነዶች - አስቀድሞ በDCTAG ማመልከቻ ካልገባ በስተቀር) የነዋሪነት መስፈርቶችን ክፍልን ይመልከቱ
 • የገንዘብ ፍላጎት ሁኔታ ማረጋገጫ (ከ FAFSA የተማሪ እርዳታ ሪፖርት፣ ወይም አማራጭ ሰነድ - አስቀድሞ በDCTAG ማመልከቻ ካልገባ በስተቀር)

የማመልከቻ ሂደት ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች

በጣም ጥሩ ሥራ! መስፈርቶቹን ገምግመዋል፣ የእርስዎን FAFSA እና DCTAG ማመልከቻዎች (ከተቻለ) አጠናቀዋል፣ እና መስፈርቶቹን እንደሚያሟሉ ለማሳየት የሚያስፈልጉዎትን ሰነዶች ሰብስበዋል።

ቀጣዩ እርምጃ የመስመር ላይ ማመልከቻውን መሙላት ነው። የሜየርስ ስኮላር ማመልከቻ በ OSSE ድረገጽ ላይ ይገኛል። እርስዎ የግል መረጃዎን (ስም፣ የመገኛ መረጃ፣ የወላጅ/አሳዳጊ መረጃ) በ በኦንላይን ስኮላርሺፕ ማመልከቻው አማካኝነት ማስገባት ይጠበቅብዎታል። እንዲሁም መስፈርቶችን የሚያሟሉ ሰነዶችን እንደ የምረቃ አመት ግልባጭ (የትምህርት ማስረጃ)፣ GPA እና/ወይም የፈተና ውጤቶች፣ እና የመመዝገቢያ ማረጋገጫዎችን ያቀርባሉ። የሰነዶቹን ዝርዝር በመስፈርቶች ክፍል ውስጥ ማረጋገጥ ይችላሉ።

አብዛኛዎቹ አመልካቾች ከገንዘቡን ማግኛ ዓመታቸው በፊት ከፌብሯሪ እና ኦገስት መካከል ማመልከቻውን ያጠናቅቃሉ። ለምሳሌ፣ በኤፕሪል 2023 ካመለከቱ እና ብቁ ከሆኑ፣ ለ2023-24 የትምህርት ዓመት የነፃ ትምህርት ዕድል ያገኛሉ።

በ2009-2023 ዓመታት ውስጥ GEDን ያለፉ ወይም በብሔራዊ የውጭ ዲፕሎማ ፕሮግራም (NEDP) አማካኝነት ዲፕሎማ ያገኙ ትልቅ ወጣት ወይም ጎልማሳ ተማሪ ከሆኑ፣ ለበጋ ወይም ለፀደይ/የበጋ ማመልከቻ መስኮት ማመልከት ይችሉ ይሆናል።

የማመልከቻ የጊዜ ሰሌዳ

ሁሉም ማመልከቻዎች (ሁሉም ደጋፊ ሰነዶችን ጨምረው) ተገቢ የጊዜ ሰሌዳዎች ከመድረሳቸው በፊት መቅረብ አለባቸው። አመልካቾች ሁሉንም ሰነዶች በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ እንዲያቀርቡ ይጠበቃሉ እና ሰነዶችን በአካል ቀርበው የሚያቀርቡት አስቸጋሪ ሁኔታ ሲያጋጥም ብቻ ነው።

 

ነባር የትምህርት ዓመት
የ2023-24 የሽልማት ዓመት

ብቁ አመልካቾች

ሁሉም ብቁ አመልካቾች

ማመልከት የሚጀመረው

ፌብሯሪ. 1, 2023 ከጧት 9

ማመልከቻ የሚያበቃው

ጁላይ 14, 2023 ከሰዓት 3 ለቅድሚያ መስጫ መመለሻ

ኦገስት. 18, 2023 ከሰዓት 3 p for ለመጀመሪያ-የመጣ፣ መጀመሪያ-ይገለገላል ሁኔታ

የሽልማት መጠን

እስከ $4,000

የሽልማት ጊዜ (ምዝገባ)

የ 2023-24 የትምህርት ዓመት

በሴሚስተር ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ድጋፍ የተሸለሙ ተማሪዎች ለቀጣዩ የትምህርት ዘመን እንደ ተመላሽ አመልካቾች ለባህላዊ ሜየርስ ስኮላርስ የገንዘብ ድጋፍ እንደገና ለማመልከት ብቁ ይሆናሉ።


የሜየርስ ስኮላርስ የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ማመልከቻ የተጠቃሚ መመሪያ በፌብሩዋሪ 1፣ 2023 የሚገኝ ይሆናል።

ይህ መመሪያ የሜየርስ ስኮላርስ የመስመር ላይ ማመልከቻ መሳሪያን ለማጠናቀቅ ማጣቀሻን ይሰጣል። እባክዎ ያስታውሱ፥ የሜየርስ ስኮላርስ ማመልከቻ ከማቅረብዎ በፊት የሚጠናቀቁ ደረጃዎች አሉ።


ለተጨማሪ እርዳታ፣ እባክዎን የሜየርስ ስኮላርስ ፕሮግራም አስተዳዳሪን በ[email protected] ወይም (202) 741-6406 ያግኙ።

የሽልማት መረጃ

ሁሉም አመልካቾች ስለ ሽልማት ሁኔታቸው በኢሜል እንዲያውቁት ይደረጋል፣ በዙር መሰረት (ይህ በማንኛውም ምክንያት ብቁ ባለመሆናቸው ውድቅ የመደረግ ማሳወቂያን ያካትታል)። ሽልማት ያገኙት በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ የነበሩ አመልካቾች የኢሜል ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል።

OSSE ማንኛውንም የሽልማት ክፍያ ከተመዘገቡበት ሴሚስተር በፊት ለመፈጸም ብቁ ከሆነው አመልካች ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ጋር ይሰራል። ትክክለኛው የሽልማት መጠን በኮሌጁ ወይም በዩኒቨርሲቲው የሚወሰን ሲሆን የትምህርት ክፍያ እና ሌሎች ክፍያዎች በሌሎች የገንዘብ ምንጮች (ለምሳሌ የፌዴራል Pell Grant፣ ስኮላርሺፖች ወዘተ.) የሚሸፈኑ ከሆነ ሊሰረዙ ይችላሉ።

ከፍተኛ የሽልማት መጠኖች እና የጊዜ ገደቦች

አንዴ ለሜየርስ ስኮላርስ የቅድመ-ምረቃ ፕሮግራም የብቁነት መስፈርቶችን ካሟሉ በኋላ፣ በመጀመሪያ-የመጣ በቅድሚያ-ይገለገላል እና በፕሮግራሙ ቅድሚያ በሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ በተገለፀው መሰረት፣ ሊለወጡ የሚችሉ፣ የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ። OSSE (1) የተማሪውን የፋይናንስ ፍላጎት ሁኔታ በተመለከተ በቀረበው መረጃ እና (2) ባለው ገንዘብ ላይ በመመስረት የመጨረሻ የገንዘብ ድጋፍ ውሳኔዎችን የማድረግ መብቱ የተጠበቀ ነው። ከፍተኛው የሽልማት መጠኖች እና የጊዜ ገደቦች እያንዳንዱ ተማሪ ከሚፈልገው የዲግሪ አይነት ጋር ይዛመዳሉ።

የሜየርስ ስኮላርስ የቅድመ-ምረቃ ፕሮግራም ከታች በተዘረዘረው መሰረት የመጀመሪያ ተባባሪ ወይም የመጀመሪያ ባችለር ዲግሪያቸውን ለሚከታተሉ አመልካቾች የገንዘብ ድግፍ ይሰጣል፥

የፕሮግራም ዓይነት

ዓመታዊ ሽልማት ካፕ

የጊዜ ገደብ

የህይወት ዘመን ካፕ

ተባባሪ ወይም የሁለት-ዓመት ዲግሪ

እስከ $4,000

እስከ አራት ዓመታት

$16,000

የባችለር ወይም የአራት-ዓመት ዲግሪ

እስከ $4,000

እስከ ስድስት ዓመታት

$24,000

የጸደይ/በጋ ዙር*

እስከ $2,000

አንድ ወይም ሁለት የአካዳሚክ ተርሞች

$2,000

*የፀደይ/የበጋ ዑደት የገንዘብ ድጋፍ ተማሪዎች NEDPን እንዲያጠናቅቁ ወይም GEDቸውን በተቻለ ፍጥነት ወደ ኮሌጅ እንዲገቡ ለመርዳት ይታሰባል፣ እና በሴሚስተር መሰረት ይሸለማል። አመልካቾች በቀጣዩ ሊመጣ ለሚችል የበልግ ሴሚስተር እንደ ተመላሽ አመልካች ማመልከት ይችላሉ እና፣ ከተሸለሙ፣ ለባህላዊ አመታዊ የሽልማት ጣሪያ እና የጊዜ ገደቦች ብቁ ይሆናሉ።

የዓመታዊ የሽልማት ጣሪያዎች በኮርስ ሥራ ለተመዘገቡ ተማሪዎች የትምህርት ወጪ እና ክፍያዎችን ያካትታሉ። ተማሪው የሜየርስ ስኮላርስ የገንዘብ ድጋፍ የሚቀበልበትን የትምህርት አመት ወዲታው ተከትሎ የበጋው ኮርስ ስራ በበጋው ወቅት መከናወን አለበት።

የገንዘብ ድጋፍ የእድገት እና የማገገሚያ ኮርሶችን ሊሸፍን ይችላል።

እርስዎ ከተባባሪ ዲግሪ ፕሮግራም ወደ ባችለር ዲግሪ ፕሮግራም ከተዛወሩ፣ የሽልማት ካፕስ (ሁለቱም አመታዊ እና የህይወት ዘመን) እንዲሁም የሽልማት የጊዜ ገደብ የባችለር ገደቦችን እና ካፖችን ያንፀባርቃሉ።

የትኛውም የሜየርስ ስኮላርስ ተቀባይ ከስድስት ዓመት በላይ ድምር ሽልማቶችን ማግኘት አይችልም (የጊዜ ገደቡ የሚወክለው ሽልማቶችን የተቀበሉትን ዓመታት እንጂ የመጀመሪያው ሽልማት ከተቀበሉበት ጊዜ ጀምሮ አይደለም)። በተመሳሳይ፣ ማንኛውም ተቀባይ በድምሩ ከ$24,000 በላይ መቀበል አይችልም። ቀሪ ሽልማቶችን እና ሽልማቶችን ለመቀበል ቀሪ ጊዜን በመስላት ውስጥ፣ ሰራተኞች ከአዲሱ ከፍተኛ (ባችለር ደረጃ) አጠቃላይ የተወሰደውን ይቀንሳሉ።

ከፍተኛው የሽልማት መጠን እስኪደርስ ድረስ ሽልማቱ ለትምህርት ክፍያ እና ለሌሎች የትምህርት ክፍያዎች ይከፍላል።

ሽልማትን የትምህርት ወጪ እና ክፍያዎች ላይ መተግበር

OSSE የትምህርት ወጪዎችን እና ሌላ የክፍያ ወጪዎችን ለመሸፈን በቀጥታ ለዩኒቨርሲቲዎ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል፣ እና እርስዎ ከዚህ የገንዘብ ድጋፍ የማካካሻ ክፍያ ወይም ትርፍ ቼክ አያገኙም። ተቋምዎ በየሴሚስተሩ የክፍያ ጥያቄ እንዲያቀርብ ይጠየቃል፣ ከዝርዝር የወጪ ገለጻ ጋር። OSSE በዚህ የጊዜ ገደብ እና የክፍያ መጠየቂያ መረጃ በኮሌጅዎ ወይም ዩኒቨርሲቲዎ ካለው የገንዘብ ድጋፍ ቢሮ ጋር ይነጋገራል።

መዛወሮች

በዓመቱ አጋማሽ ላይ ከተዛወሩ፣ ለሜላኒ ፍሌሚንግ በ[email protected] ወይም (202) 741-6406 ማሳወቅ እና ከአዲሱ ተቋምዎ (እንዲሁም የመቀበያ ተቋም ይባላል) የገንዘብ ድጋፍ ደብዳቤ ማቅረብ አለብዎት።

የሜየር ስኮላርስ ሰራተኞች የሚቀጥለውን ሴሚስተር የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ሲቀበሉ በእያንዳንዱ ተቋም ሊተላለፉ የሚችሉ ተማሪዎችን ለመገምገም እድል ይኖራቸዋል። የዝውውር ተማሪ በዩኒቨርሲቲው የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ላይ ትክክል-ባልሆነ ሁኔታ ከተዘረዘረ፣ የሜየርስ ስኮላርስ ሰራተኞች ገንዘብ ከመከፈሉ በፊት ተማሪውን ያስወግዳሉ።

እርስዎ ከተባባሪ ዲግሪ ፕሮግራም ወደ ባችለር ዲግሪ ፕሮግራም ከተዛወሩ፣ የሽልማት ካፕስ (ሁለቱም አመታዊ እና የህይወት ዘመን) እንዲሁም የሽልማት የጊዜ ገደብ ከፍተኛ ገደቦችን እና ካፕ (የባችለር ደረጃ) ያንፀባርቃሉ። የትኛውም የሜየርስ ስኮላርስ ተቀባይ ከስድስት ዓመት በላይ ድምር ሽልማቶችን ማግኘት አይችልም (የጊዜ ገደቡ የሚወክለው ሽልማቶችን የተቀበሉትን ዓመታት እንጂ የመጀመሪያው ሽልማት ከተቀበሉበት ጊዜ ጀምሮ አይደለም)። ለተጨማሪ መረጃ፣ በከፍተኛ የሽልማት መጠኖች እና የጊዜ ገደቦች ላይ ያለውን ይመልከቱ።

የተማሪ ሃላፊነቶች

1. የዚህን ሽልማት ደብዳቤ ለኮሌጅዎ ወይም ዩኒቨርሲቲዎ የገንዘብ ድጋፍ ቢሮ በተቻለ ፍጥነት ኢሜይል ያድርጉ ወይም ቅጂውን ይጫኑያቅርቡ፣ ይህም በክፍያ መጠቂያ ደረሰኝዎ ላይ ሊተገበር እንዲችል። ዋናውን ለመዝገቦችዎ ማስቀመጥ ይፈልጉ ይሆናል።

እባክዎ ያስታውሱ፥ የክፍያ ጥያቄዎች በወቅቱ መቅረብን ለማረጋገጥ ከኮሌጃቸው ወይም ዩኒቨርሲቲያቸው ጋር አብሮ መሥራት የተማሪው ኃላፊነት ነው። ያለጊዜው ወይም ያለአግባብ የቀረቡ የክፍያ ጥያቄዎች ብቁ የሆነ ተማሪ የሜይርስ ስኮላርስ የገንዘብ ድጋፍን እንዳያገኙ ወይም የገንዘብ ድጎማ ሽልማታቸውን በወቅቱ እንዳያገኙ ሊከለክላቸው ይችላል።

2. በአካዳሚክ ግቦችዎ ላይ ያተኩሩ። ያስታውሱ፣ የሜየርስ ስኮላርስ የገንዘብ ድጋፍ ሁኔታዊ ነው እናም የብቁነት መስፈርቶች ካልተሟሉ በማንኛውም ጊዜ ሊሰረዝ ይችላል።

እንደ የሜየርስ ስኮላርስ ተሸላሚ፣ ለመጪው የሽልማት ዓመት ለማመልከት ብቁ ለመሆን እና በሚቀጥሉት ዓመታት የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት፣ በትምህርት ዓመት ቢያንስ 12 ክሬዲቶች (ተባባሪ ዲግሪ የሚከታተሉ ከሆነ) እና 24 ክሬዲቶች በትምህርት ዓመት (የመጀመሪያ ዲግሪን እየተከታተሉ ከሆነ) ማግኘት አለብዎት። በተጨማሪም፣ አጥጋቢ የአካዳሚክ እድገት (SAP) መያዝ አለብዎት። SAP በተቋምዎ በተገለጸው መሰረት የኮርስ ስራን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ ነው (ይህም ቢያንስ የተጠናቀቁ ዝቅተኛ ክሬዲቶች እና አነስተኛ GPA ሊያካትት ይችላል)። ሁኔታዎ የሚለያይ ከሆነ፣ እባክዎን የሜየርስ ስኮላርስ ፕሮግራም አስተዳዳሪ በ[email protected] ወይም (202) 741-6406 ያግኙ።

እንደገና እንዲታይ ይግባኝ ማለት

ለሜየርስ ስኮላርስ የገንዘብ ድጋፍ ካመለከቱ እና ብቁ እንዳልሆኑ ከተወሰነ፣ ለገንዘቡ ብቁ ነበርኩ ብለው የሚያምኑበትን ምክንያት(ዎች) የሚገልጽ ደብዳቤ በመላክ ውሳኔውን ይግባኝ ማለት ይችላሉ። ከደብዳቤው በተጨማሪ ሁሉንም ደጋፊ ሰነዶች በይግባኝ እሽግዎ ውስጥ ማካተት አለብዎት። የብቁ አለመሆን ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ሁሉም የይግባኝ ጥያቄዎች በ15 የስራ ቀናት ውስጥ በኢሜይል በኩል መቅረብ አለባቸው። የዘገየ ማስረከብ ይግባኝ የሚባል ጉዳይ አይደለም።

የተሰየመ የOSSE ቡድን ሰነዶቹን ይገመግመዋል እና ይግባኝ በደረሰ በ10 የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኙን ውጤቶችን የሚያሳይ የጽሁፍ ምላሽ ይሰጥዎታል። የይግባኝ ሂደት ውጤቶች የመጨረሻ ናቸው።

የይግባኝ እሽጎች (የእርስዎ ደብዳቤ እና ደጋፊ ሰነዶች) ለሜየርስ ስኮላርስ ፕሮግራም አስተዳዳሪ በሚከተለው መላክ አለባቸው፥ [email protected]

ተያያዥ ይዘቶች፥

የDC Mayor’s Scholars የቅድመ-ምረቃ ፕሮግራም