Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

osse

Office of the State Superintendent of Education
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

የሚተረጎሙ የDCTAG ድረገጾች – 2024-25

ፈጣን ማስፈንጠሪያዎች

 

DCTAG ማመልከቻ ቀነ ገደብ ማሻሻያ፥
የዲሲ የትምህርት ክፍያ እርዳታ ስጦታ (DCTAG) መተግበሪያ፣ ወይም DC OneApp፣ የተማሪን ለDCTAG ብቁነት ለመወሰን ከFree Application for Federal Student Aid (FAFSA) መረጃን ይፈልጋል። የUS የትምህርት መምሪያ በታሪክ በጃኗሪ ወር የወጣው የFASFA መረጃ እስከ ማርች አጋማሽ ድረስ እንደማይገኝ አስታውቋል። ይህንን ፈረቃ ለማስተናገድ እና ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች ምቹ የሆነ የማመልከቻ ሂደት ለማረጋገጥ፣ የDCTAG ማመልከቻ አሁን በፌብሯሪ 1፣ 2024 ሳይሆን በማርች 11፣ 2024 ይከፈታል። የማመልከቻው ጊዜ እስከ ሴፕቴምበር 6፣ 2024 ድረስ ክፍት ሆኖ ይቆያል።

አስፈላጊ የዲሲ የትምህርት ክፍያ እርዳታ የገንዘብ ሽልማት (ዲሲ ትዩሽን አሲስታንስ ግራንት (DCTAG)) የብቁነት ለውጥ፥
ከ2024-25 የትምህርት ዘመን ጀምሮ ተግባራዊ የሆነው፣ ዕድሜ (ዕድሜው 26 ዓመት ወይም ከዚያ በታች) ከእንግዲህ የDCTAG የብቁነት መስፈርት አይሆንም። ይልቁንስ፣ ከሌሎች የተቀመጡ የብቁነት መስፈርቶች በተጨማሪ፣ ተቀባዮች የDCTAG ሽልማት በተሰጠበት የመጀመሪያ አመት በኃላ በ15 ዓመታት ውስጥ የሁለተኛ ደረጃ ማረጋገጫ (ዲፕሎማ ወይም GED) ማግኘት አለባቸው። በ2024-25 የትምህርት ዘመን ለDCTAG ብቁ ለመሆን፣ ነዋሪዎቹ በ2009 እና 2024 መካከል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት (ዲፕሎማ ወይም GED) ማግኘት እና ሁሉንም ሌሎች የተቀመጡ የብቁነት መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው። አመልካቾች ሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ማስረጃ (ዲፕሎማ ወይም GED) የተቀበሉበትን ዓመት በDCTAG ማመልከቻ ውስጥ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፣ ይህም ህጋዊ አስገዳጅ ሰነድ ነው። ተጨማሪ የምረቃ ቀን ማረጋገጫው ማመልከቻው ከገባ በኋላ በስቴት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ (OSSE) ሰራተኛ ይሆናል። ይህ የመመሪያ ለውጥ በቀጣይ የDCTAG ተቀባዮች ላይ ምንም ተጽእኖ አይኖረውም። ሁሉም አመልካቾች የDCTAG ሽልማትን ለማግኘት በድህረ ሁለተኛ ደረጃ ተቋም የመጀመሪያ አመት ከመጀመራቸው በፊት ለ12 ወራት በዲሲ መኖር አለባቸው። በተጨማሪም፣ በድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸው የሦስት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ክፍተት ያጋጠማቸው አመልካቾች ለአምስት ዓመታት የዲሲ ኗሪነትን/መኖሪያን የሚመለከቱ ሰነዶችን ማቅረብ አለባቸው።

እነዚህን አዳዲስ ለውጦች በተመለከተ ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎ የDCTAG ቢሮን በ (202) 727-2824 ያነጋግሩ።

የተማሪ ብቁነት

ማን ነው ለDCTAG ብቁ የሚሆነው፥

 • የDCTAG አመልካቾች ብቁ እንደሆኑ ለመገመት ሁሉንም መስፈርቶች (ከዓመታዊው የመጨረሻ የጊዜ ገደብ በፊት) ማሟላት አለባቸው፡-
 • የ US ዜጋ ወይም ብቁ ዜጋ-ያለመሆን ሁኔታ መኖር፤
 • ብቁ የህዝብ ወይም የግል ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲን የሚከታተል፤
 • አመልካቹ መጀመሪያ ኮሌጅ ከመግባቱ በፊት ቢያንስ ለ12 ተከታታይ ወራት የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ኗሪ መሆን፣ እና በአመልካቹ የኮሌጅ ማትሪክ ውስጥ ቀጣይ መኖሪያን መያዝ (ማሳሰቢያ፥ የጥገኛ ተማሪዎች [እድሜያቸው ከ24 በታች የሆነ] መኖሪያ በወላጅ ወይም አሳዳጊ ይቋቋማል)፤
 • በፌዴራል የተማሪ ብድር ያልተከፈለ ሁኔታ ውስጥ አለመሆን፤
 • የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምሩቅ ወይም የGED ተቀባይ፤
 • የDCTAG ሽልማት በተሰጠበት የመጀመሪያ አመት በ15 ዓመታት ውስጥ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት (ዲፕሎማ ወይም GED) ያገኘ ሰው፤
 • እንደ መደበኛ ዲግሪ ፈላጊ ተማሪ፣ ቢያንስ፣ ለግማሽ ጊዜ መሰረት፣ ለመመዝገብ ተቀባይነት ያለው ወይም ለመጀመሪያው የአንደኛ ዲግሪ ላይ እየሰራ ያለ፤
 • ባችለር ዲግሪ ያላገኘ ወይም ያልተቀበለ ሰው፤
 • ፕሮፌሽናል ወይም የድህረ-ምረቃ ደረጃ ዲግሪ እጩ ያልሆነ፤
 • በአጥጋቢ አካዳሚክ ማሻሻል (SAP) መሰረት ምዝገባ በተደረገበት ወይም የተቀባይነት ምዝገባ በተገኘበት ኮሌጅ/ዩኒቨርስቲ እንደተተረጎመ፤
 • በ DCTAG ከፍተኛ የገቢ ጣሪያዎች መሰረት። የገቢ ደረጃን በሽልማት ዓመት እና በድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የመጀመሪያ አመት ለመወሰን፣ እባክዎ ይህንን መመሪያ ይከልሱ - የDCTAG ከፍተኛ ገቢ። ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን የእርስዎን የDCTAG አማካሪ ያነጋግሩ።

መነሻ

DCTAG ከኮሌጅ ጋር ለተያያዙ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ነዋሪዎች የከፍተኛ ትምህርት ምርጫዎችን ለማስፋት፣ በ1999 በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የኮሌጅ ተደራሽነት ህግ፤ PL 106-98   በኮንግረስ የተፈጠረ እና በ በ2002የዲሲ ኮሌጅ ተደራሽነት ማሻሻያ ህግ እና በ2007 የዲሲ ኮሌጅ ተደራሽነት ማሻሻያ ህግ የተሻሻለ ነው።

በአሁኑ ጊዜ፣ የDCTAG ተቀባዮች በ300 በላይ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ይማራሉ። ኮሌጅዎ ወይም ዩንቨርስቲዎ በDCTAG ውስጥ መሳተፉን ለማወቅ፣ እባክዎ የእኛን የተሳትፎ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር ይጎብኙ።

የመኖሪያ ስፍራ

ለDCTAG ብቁ ለመሆን፣ አመልካቹ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ቢያንስ ለ12 ወራት የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የአንደኛ ዓመት ትምህርት መከታተል ከመጀመሩ በፊት መኖሪያ ቤት መመስረት አለበት። ለሙሉ ብቁነት መስፈርቶች እባክዎን የዲሲ ኮድ፣ ርዕስ 38፣ ምዕራፍ 27 እና የዲሲ ማዘጋጃ ቤት ደንቦች፣ ርዕስ 29፣ ምዕራፍ 70 ይመልከቱ። በኮሎምቢያ ዲስትሪክት፣ መኖሪያ ቦታ የሚለው ቃል በዲስትሪክት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ለመመዝገብ ብቁነትን ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ ሲውል “ኗሪነት” ከሚለው ቃል ጋር ተመሳሳይ ትርጉም አለው።

ዶሚሳይል (መኖሪያ ቦታ) ማለት የአንድ ሰው ቋሚ የመኖሪያ ቦታ ነው። ስለሆነም፣ መኖሪያ ቤት የሁለት ነገሮች ጥምረት ነው፥ (1) ትክክለኛ መኖሪያ እና (2) የመቆየት ፍላጎት።

የፌደራል ህግ የDCTAG ሽልማቶችን የሚያገኙ አመልካቾች በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ እንዲኖሩ ያስገድዳል። ግለሰቦች የመኖሪያ ቦታን ሳያሳዩ በዲስትሪክቱ ውስጥ የፖስታ ሳጥን ሊያገኙ ስለሚችሉ፣ OSSE የፖስታ ሳጥን ቁጥርን ተቀባይነት ያለው አድራሻ አድርጎ አይመለከተውም።

Service Contact: 
Kenneth McGhee, DCTAG Director
Contact Email: 
Contact Phone: 
(202) 481-3946
Contact TTY: 
711
Contact Suite #: 
Fifth Floor
Service Location: 

1050 First Street, NE

GIS Address: 
1050 First Street, NE
City: 
Washington
State: 
DC
Zip: 
20002